Sjukgymnastik kan lindra migrän

Migrän är en av våra vanligaste sjukdomar idag. Sjukdomen drabbar var tionde person och orsakas främst av stress i vardagen. I medelåldern drabbas dubbelt så många kvinnor som män av migrän. Dessvärre finns det inga botemedel mot migrän, men det finns olika metoder för att lindra besvären. Framförallt är medicinering den främsta behandlingsmetoden av sjukdomen. Även alternativa behandlingar har visat sig hjälpa många att få bättre kontroll över sin migrän. Sjukgymnastik är en av dessa.

Sjukgymnastik som behandlingsmetod

Sjukgymnastik som behandling är i många fall effektiv och har hjälpt oerhört många med lindring och ett ökat välmående vid svår migrän. Dess kombination av träning, stresshantering och avslappning utgör en behandlingsmetod som inte enbart lindrar symptomen utan kan dessutom minska risken för övermedicinering.

Metoden kan vara ett väl fungerande alternativ för många med migränbesvär. Problemet är dock att sjukgymnastik som behandling av migrän inte är en särskilt välkänd behandlingsform bland varken patienter eller läkare. Tyvärr finns det endast en liten del kliniker som faktiskt behandlar sina migränpatienter med sjukgymnastik, trots att internationella och nationella rön förespråkar sjukgymnastik som ett bra behandlingsalternativ.

Kontroll över migränen – ett ökat välbefinnande

Migrän kan ge svåra smärtsymptom och många med migrän känner att de saknar kontroll över sjukdomen, mycket på grund av att den är obotlig. Om du hittar en kombination av behandlingsmetoder som fungerar för just dig kan dock problemen lindras samtidigt som du får en bättre kontroll över migränen.

Det finns även ytterligare sätt att råda bot på de värsta migränsymptomen. Minskad stress och regelbundna mat- och sömnvanor kan ha en större effekt än vad man tror. Förutom träning genom sjukgymnastik har också såväl qigong som yoga visat sig hjälpa många att lindra sin migrän. Även alternativa behandlingar som kognitiv beteendeterapi och akupunktur är behandlingsmetoder som kan göra att just du känner en klar förbättring vid migrän.

Sjukgymnastik minskar stress Migrän är idag en folksjukdom. Att den står i vägen för olika aktiviteter eller planer är en vardag för väldigt många. I samråd med läkare är det därför viktigt att hitta ett sätt som hjälper just dig att lindra dina besvär. Att kombinera medicinering med sjukgymnastik har visat sig ge snabba resultat hos många, så prata med din läkare och se vilka alternativ som finns för just dig. När du finner ett sätt att hantera din migrän kommer du uppleva en större kontroll över sjukdomen, vilket kommer skapa ett större välbefinnande i vardagen.

 

Källor:

http://xn--migrn-jra.se/lindra-migrananfall

http://www.ltu.se/research/subjects/Sjukgymnastik/Nyheter-och-aktuellt/Sjukgymnastik-minskar-besvar-vid-migran-1.103541

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5461676

Du hittar fler inlägg i kategorin Sjukdom.