Kategori: Sjukdom

Amningens fördelar

Amning har påvisade fördelar vad gäller att bygga upp barnets immunförsvar men även för kvinnans hälsa. Inte minst är dock amning viktigt för att skapa en känsla av närhet mellan mor och barn, något som troligen kan komma att spela en stor roll i barnets sociala liv lång tid framöver.

 

Sidan Amning.se skriver att råmjölken, som är den bröstmjölk som produceras närmast inpå förlossningen, är mycket viktig för barnet då den innehåller särskilt mycket proteiner och viktiga antikroppar som ger barnet ett skydd mot olika infektioner. Det är speciellt viktigt hos nyfödda spädbarn. Om det är möjligt, så är det att rekommendera att barnet ammar i upp till sex månader efter födseln.

 

amningForskare har kunnat visa att det också finns en koppling mellan amning och framtida social ställning. I en studie som publicerats på ‘Archives of Disease in Childhood’, kan man läsa att barn som har ammats förefaller ha större chanser att klättra på samhällsstegen än de barn som under spädbarnstiden inte ammats. Amning förstärker nämligen hjärnans utveckling och intellekt, vilket förmodas vara en bidragande orsak till att barn som ammats under spädbarnstiden lättare klättrar på den sociala stegen i ett senare livsskede, enligt forskarna. Om det är näringsämnena i bröstmjölken eller hudkontakten mellan mamma och barn som bidrar till detta kan forskarna bakom studien inte svara på. De föreslår att det kanske kan handla om en kombination av båda.

 

Forskning har även kunnat visa att amning minskar risken för framtida fetma hos barn, vilket tros bero på att amning bidrar till att barn får en bra tarmflora.

 

Amning har också positiva effekter på modern. Hos henne frisätts oxytocin vid amning. Det är ett hormon som verkar lugnande. Vårdfokus skriver att det har dessutom visats att långvarig amning, som pågår i mer än sex månader, synes skjuta upp cancer hos rökfria mammor enligt forskning som presenterats i en rapport från universitetet i Grenada och som publicerats i ”Journal of Clinical Nursing”. Enligt rapporten så fick de icke-rökande kvinnor som ingick i studien och som ammade längre än sex månader, sina cancerdiagnoser fastställda i genomsnitt tio år senare än de icke-rökande kvinnor som ammade kortare tid.

 

Bröstcancer är i västvärlden, den vanligaste formen av cancer hos unga kvinnor och antalet drabbade ökar ständigt. Rapporten indikerar att en trend om att inte amma har spridit sig bland unga kvinnor och att denna kan vara en bidragande orsak till den olyckliga ökningen av cancerfall.

Du hittar fler inlägg i kategorin Sjukdom.

Sjukgymnastik kan lindra migrän

Migrän är en av våra vanligaste sjukdomar idag. Sjukdomen drabbar var tionde person och orsakas främst av stress i vardagen. I medelåldern drabbas dubbelt så många kvinnor som män av migrän. Dessvärre finns det inga botemedel mot migrän, men det finns olika metoder för att lindra besvären. Framförallt är medicinering den främsta behandlingsmetoden av sjukdomen. Även alternativa behandlingar har visat sig hjälpa många att få bättre kontroll över sin migrän. Sjukgymnastik är en av dessa.

Sjukgymnastik som behandlingsmetod

Sjukgymnastik som behandling är i många fall effektiv och har hjälpt oerhört många med lindring och ett ökat välmående vid svår migrän. Dess kombination av träning, stresshantering och avslappning utgör en behandlingsmetod som inte enbart lindrar symptomen utan kan dessutom minska risken för övermedicinering.

Metoden kan vara ett väl fungerande alternativ för många med migränbesvär. Problemet är dock att sjukgymnastik som behandling av migrän inte är en särskilt välkänd behandlingsform bland varken patienter eller läkare. Tyvärr finns det endast en liten del kliniker som faktiskt behandlar sina migränpatienter med sjukgymnastik, trots att internationella och nationella rön förespråkar sjukgymnastik som ett bra behandlingsalternativ.

Kontroll över migränen – ett ökat välbefinnande

Migrän kan ge svåra smärtsymptom och många med migrän känner att de saknar kontroll över sjukdomen, mycket på grund av att den är obotlig. Om du hittar en kombination av behandlingsmetoder som fungerar för just dig kan dock problemen lindras samtidigt som du får en bättre kontroll över migränen.

Det finns även ytterligare sätt att råda bot på de värsta migränsymptomen. Minskad stress och regelbundna mat- och sömnvanor kan ha en större effekt än vad man tror. Förutom träning genom sjukgymnastik har också såväl qigong som yoga visat sig hjälpa många att lindra sin migrän. Även alternativa behandlingar som kognitiv beteendeterapi och akupunktur är behandlingsmetoder som kan göra att just du känner en klar förbättring vid migrän.

Sjukgymnastik minskar stress Migrän är idag en folksjukdom. Att den står i vägen för olika aktiviteter eller planer är en vardag för väldigt många. I samråd med läkare är det därför viktigt att hitta ett sätt som hjälper just dig att lindra dina besvär. Att kombinera medicinering med sjukgymnastik har visat sig ge snabba resultat hos många, så prata med din läkare och se vilka alternativ som finns för just dig. När du finner ett sätt att hantera din migrän kommer du uppleva en större kontroll över sjukdomen, vilket kommer skapa ett större välbefinnande i vardagen.

 

Källor:

http://xn--migrn-jra.se/lindra-migrananfall

http://www.ltu.se/research/subjects/Sjukgymnastik/Nyheter-och-aktuellt/Sjukgymnastik-minskar-besvar-vid-migran-1.103541

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5461676

Du hittar fler inlägg i kategorin Sjukdom.