Viruset bakom vattkoppor kan orsaka hjärnsjukdomar

Ny forskning visar att viruset som leder till vattkoppor kan orsaka infektioner i hjärnan i större utsträckning än man tidigare trott. Exempel på dessa infektioner är hjärninflammation och stroke. Vuxna löper störst risk att drabbas i samband med bältros. Detta eftersom denna sjukdom orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor.

Hur vattkoppsviruset orsakar hjärnsjukdomar
De flesta drabbas av vattkoppor när de är barn. Vilket innebär att man inte kan få sjukdomen igen. Men viruset ligger dock kvar latent i kroppens nervceller och kan vid ett senare tillfälle i livet återaktiveras. Sker detta så drabbas man av bältros. Bältros kan i sin tur leda till infektioner i hjärnan så som hjärnhinneinflammation, stroke eller ansiktsförlamning. Även barn kan drabbas av hjärninfektioner som en följd av vattkoppsviruset, men då oftast direkt i samband med att man drabbats av vattkoppor.

vattkoppor

Hur vattkoppor ser ut

Hur vanligt är det att man drabbas?
Att drabbas av olika typer av infektioner i hjärnan som en följd av bältros är alltså vanligare än man tidigare trott. Detta betyder dock inte att särskilt många drabbas. Enligt en studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det ungefär två personer av 100 000 som drabbas. Detta innebär att 150-200 svenskar varje år får en hjärninfektion som en följd av vattkoppsviruset. Infektionerna kan behandlas med olika typer av preparat som dödar viruset i hjärnan, men risken att få bestående men finns. Försämrat minne eller svårigheter med uppmärksamheten är exempel på men som man kan få av en hjärninfektion.

 

Vaccin mot vattkoppor
Även om det finns ett vaccin mot vattkoppor så ingår det i dagsläget inte i barnvaccinsprogrammet, utan är något man som förälder måste betala extra för. De flesta barn som får vaccinet är de med ett nedsatt immunförsvar, samt syskon och kompisar till det barnet.

Socialstyrelsen har på senare tid funderat över att införa vattkoppsvaccin i det allmänna barnvaccinsprogrammet, något som har skett i ett flertal andra länder. Den nya forskningen som visar att risken att drabbas av hjärninfektioner som en följd av viruset är större än man tidigare trott, kan göra att frågan blir än mer aktuell. Man kommer också inom kort att införa ett vaccin mot bältros för vuxna för den som vill betala för ett sådant. Studier i USA har visat att detta kan reducera antalet fall av sjukdomen med 50 procent. Och hos de som drabbas av bältros, trots vaccineringen, kommer sjukdomen i en lindrigare variant.