Vad utlöser psoriasis?

Trots att psoriasis är en vanlig sjukdom är det fortfarande oklart vad exakt det är som utlöser sjukdomen. Förklaringarna fokuserar på kombinationen av genetiska faktorer tillsammans med yttre faktorer. Enligt en ny forsning sägs även salt ligga bakom vissa autoimmuna sjukdomar.

 

Kombination av genetiska faktorer och miljö

Förklaringar enligt Psoriasis.se till vad som utlöser psoriasis fokuserar generellt på att det är en kombination av genetiska faktorer och yttre påverkan.

Har en förälder psoriasis ökar risken för att även barnen drabbas med upp till 25 procent, medan risken är 50 procent om båda föräldrarna har det. Psoriasis är därmed ärftligt, men det är inte hela förklaringen.

Exempelvis finns det personer som, trots att sjukdomen finns i familjen, inte drabbas. Medan personer som inte har anlag för psoriasis ändå utvecklar sjukdomen.

 

När det kommer till yttre påverkan så kan infektioner, läkemedel och psykisk stress tillsammans med genetiska faktorer förklara psoriasis.

 

Vilka som drabbas av svårare psoriasis

DPsoriasiset är inte möjligt att veta hur svår psoriasis en person kommer att utveckla. Det kan variera beroende på när i livet symptomen bryter ut. Men även hur olika familjemedlemmars symptom ser ut.

Svårighetsgrader varierar mycket mellan drabbade, från att ha hudproblem av och till, till mer långtgående och ihållande effekter. Förutom symptom som visar sig på huden kan ytterligare problem uppstå, såsom artrit och diabetes. Problem med blodkärl, hjärta, mage och tarmar är inte ovanliga.

 

Salt kan vara en bidragande orsak

SvD skriver om en studie med möss, från Yale School of Medicine, visar att för mycket salt i mat vara en bidragande orsak till psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar. Med autoimmunitet menas i korthet att immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader och organ. Även om en viss grad av autoimmunitet är naturlig, och finns i alla människor, så blir den skadlig om den blir för hög. Autoimmunitet kan leda till att ett organ stöts bort efter transplantation samt till multipel skleros (MS), ledgångsreumatism, diabetes, glutenintolerans och psoriasis.

 

Fortsatta studier krävs innan resultaten får tyngd

En av forskarna från Yale-studien menar att människan är anpassad för en saltsnål kost. Därför kan dagens matvanor och dieter med mycket salt i leda till ökade blodtryck, och även orsaka autoimmuna sjukdomar.

Forskare planerar nu att göra vidare studier för att bekräfta dessa resultat. Nästa steg är bland annat att utföra patientstudier med människor för att mer specifikt kunna ta reda på vilka sätt salt som påverkar autoimmuna sjukdomar såsom psoriasis. Dessa forskningsresultat kan alltså inte tas som sanning utan fortsatta studier behöver göras för att fastställa att salt har en faktisk påverkan på autoimmuna sjukdomar.

Vi fortsätter vår artikelserie om hudsjukdomar och skriver om rosacea och perioral dermatit här.