Amningens fördelar

Amning har påvisade fördelar vad gäller att bygga upp barnets immunförsvar men även för kvinnans hälsa. Inte minst är dock amning viktigt för att skapa en känsla av närhet mellan mor och barn, något som troligen kan komma att spela en stor roll i barnets sociala liv lång tid framöver.

 

Sidan Amning.se skriver att råmjölken, som är den bröstmjölk som produceras närmast inpå förlossningen, är mycket viktig för barnet då den innehåller särskilt mycket proteiner och viktiga antikroppar som ger barnet ett skydd mot olika infektioner. Det är speciellt viktigt hos nyfödda spädbarn. Om det är möjligt, så är det att rekommendera att barnet ammar i upp till sex månader efter födseln.

 

amningForskare har kunnat visa att det också finns en koppling mellan amning och framtida social ställning. I en studie som publicerats på ‘Archives of Disease in Childhood’, kan man läsa att barn som har ammats förefaller ha större chanser att klättra på samhällsstegen än de barn som under spädbarnstiden inte ammats. Amning förstärker nämligen hjärnans utveckling och intellekt, vilket förmodas vara en bidragande orsak till att barn som ammats under spädbarnstiden lättare klättrar på den sociala stegen i ett senare livsskede, enligt forskarna. Om det är näringsämnena i bröstmjölken eller hudkontakten mellan mamma och barn som bidrar till detta kan forskarna bakom studien inte svara på. De föreslår att det kanske kan handla om en kombination av båda.

 

Forskning har även kunnat visa att amning minskar risken för framtida fetma hos barn, vilket tros bero på att amning bidrar till att barn får en bra tarmflora.

 

Amning har också positiva effekter på modern. Hos henne frisätts oxytocin vid amning. Det är ett hormon som verkar lugnande. Vårdfokus skriver att det har dessutom visats att långvarig amning, som pågår i mer än sex månader, synes skjuta upp cancer hos rökfria mammor enligt forskning som presenterats i en rapport från universitetet i Grenada och som publicerats i ”Journal of Clinical Nursing”. Enligt rapporten så fick de icke-rökande kvinnor som ingick i studien och som ammade längre än sex månader, sina cancerdiagnoser fastställda i genomsnitt tio år senare än de icke-rökande kvinnor som ammade kortare tid.

 

Bröstcancer är i västvärlden, den vanligaste formen av cancer hos unga kvinnor och antalet drabbade ökar ständigt. Rapporten indikerar att en trend om att inte amma har spridit sig bland unga kvinnor och att denna kan vara en bidragande orsak till den olyckliga ökningen av cancerfall.

Du hittar fler inlägg i kategorin Sjukdom.